Gehrmans Musikförlag

Ett av Nordens ledande musikförlag berättar om sin verksamhet.

100 000 kronor till fagottisten Sebastian Stevensson

Rosenborg-Gehrmans studiestipendium tilldelas i år fagottisten Sebastian Stevensson.
Stipendiet som kungörs vid Kungl. Musikaliska Akademiens högtidssammankomst den 24 november tillfaller en ung, framstående musiker.
Stipendiejuryns motivering lyder: “För ett synnerligen moget och artistiskt framförande, ett sonort, nyanserat och lyhört musicerande.”